o souboru
FOLKLORNÍ SOUBOR SLEZAN
     "Je mnoho krajů v této zemi, které jsou si navzájem podobné, ať už kulturou nebo lidmi. Těšínsko je však jen jedno." Tyto překrásné věty vyřčené na 40. výročí založení folklórního souboru Slezan vypovídají o jedinečnosti Těšínského Slezska, kterou se snaží zachovat a prezentovat folklorní soubor SLEZAN.
Těšínský kroj_svobodný pár      Folklorní soubor SLEZAN z Českého Těšína, hraničního města na severovýchodě České Republiky, již od roku 1955 seznamuje veřejnost s lidovou kulturou jihovýchodní části Slezska, tj. historického Těšínska, kraje od Bohumína po hranice se Slovenskem a na západě od Frýdku po Bielsko na východě. Je to svérázný kraj se svérázným bohatým folklórem, plným vnitřního napětí a utajované krásy, který se značně liší od jiných regionů a to jak rozmanitostí lidových oděvů, písňového a tanečního repertoáru, tak charakteristickým nářečím oblasti, tzv. po našymu. které je zvláštním spojením jazyka českého, polského, slovenského a německého. Obsah lidové kultury této oblasti vyjadřuje nejen prezentováním lidových písní, tanců a tradic, ale také péčí, kterou věnoval rekonstrukci jednotlivých krojových typů charakteristických pro Těšínsko, které nadále využívá při svých vystoupeních. Nedílnou součástí souboru, která jej doprovází při všech vystoupeních, je i cimbálová Orlovský kroj hornický muzika, která svým zpracováním napomáhá uchovat krásu a pestrost melodií této oblasti.
     Členská základna se v dnešní době pohybuje okolo 20 členů taneční složky a 10 členů cimbálové muziky. Největší příliv mladých tanečníků je z dětského souboru Slezánek, který byl založen v roce 1979. Soubor se však neuzavírá před nikým, kdo má rád lidové umění, kdo je pohybově nadaný a má dobrý hlas.
     Velké množství tuzemských i zahraničních vystoupení a zájezdů, účast na mnoha folklórních přehlídkách a různých společenských akcích, obliba slavnostních jubilejních koncertů souboru u občanů Českého Těšína a mnohá ocenění svědčí o kvalitním ztvárnění prvků folklóru těšínské oblasti. Svým tvůrčím přístupem ke zpracování hudebního, tanečního i písňového bohatství dokázal, že lidová kultura Těšínska má v rámci foklórních oblastí naší země nezanedbatelnou hodnotu a představuje pestrý zdroj pro scénickou úpravu lidových prvků.

Zkoušky souboru Slezan: Pokud se k nám chcete přidat, zkoušíme každé úterý a pátek od 18.00 v sále KVC (Kulturně vzdělávací centrum) při DDM, Zelená č.3, 737 01 Český Těšín.


Vedoucí souboru: Lenka Foltýnová Glacová
Výběr fotografií souboru Slezan ZDE
© 2007; verze 1.0  
TOPlist
- NAHORU -